Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

‘Wat in 75 jaar is opgebouwd, moet in 25 jaar worden verdubbeld’

Anne-Jaap Deinum, directeur van Fedet. Foto: Fedet

“Net als op Vakbeurs Energie, draait het bij de de leden van Fedet momenteel grotendeels om de energietransitie”. Fedet-directeur Anne-Jaap Deinum over de uitdagingen waar zijn sector voor staat.

"Daar waar onze energie infrastructuur in de afgelopen 75 jaar is opgebouwd tot wat die nu is, zullen we de capaciteit ervan in de komende 25 jaar minstens moeten verdubbelen, misschien wel verdriedubbelen. En dat lukt niet met alleen een grote zak geld, maar zal gedragen moeten worden door de gehele keten. We zullen samen de oplossingen moeten ontwikkelen”, aldus Deinum. Hij constateert dat door de toegenomen energieprijzen de urgentie voor de energietransitie lijkt te zijn toegenomen. “Althans, iedereen is zich er nu echt van bewust dat het anders moet. Het gaat op verjaardagsfeestjes over niets anders dan de gestegen energierekening.”

Grote uitdaging de komende jaren is het gebrek aan mensen die het werk moeten doen, beseft Deinum. “We zullen kennis op een eenvoudiger manier moeten delen. De E- en W-techniek gaan steeds meer samen. Het is verstandig en praktisch om kennis en werkzaamheden te integreren. Maar ook ons vak interessant houden voor volgende generaties. En dat doe je volgens mij niet door overal te roepen hoe ingewikkeld het is, maar juist enthousiast voor het voetlicht te brengen hoe uitdagend het is. En het zou ook schelen als we het gefaseerd en planmatig aanpakken.”

Deinum komt echter ook veel verouderde wet- en regelgeving tegen. “Die is nog niet ingericht op de toekomst. Procedures en inspraak kunnen projecten jaren vertragen. Net zoals onze manier van werken, terwijl er wel degelijk al voorbeelden zijn van hoe het wel kan en moet. Binnen Fedet zoeken we daarom naar manieren waarmee partijen die de nieuwe technologie bedenken en ontwikkelen ook kunnen meekomen.”

Slimmer en zuiniger

Soms liggen oplossingen ook bijna voor het oprapen stelt Deinum. “Neem al die kantoorgebouwen waar nog  steeds 24/7 licht brandt. Soms zelfs nog tl-verlichting! Dat kan ondertussen echt zoveel slimmer en zuiniger. Net zoals de verlichting in de openbare ruimte. Die hoef je niet meteen helemaal uit te schakelen, maar met sensoren en dimmers kunnen we dat allemaal veel slimmer inregelen. Dat vraagt echter ook om een slimme uitvraag in de aanbestedingsprocedure. Dan kun je én energie besparen én de functies van die verlichting behouden.”

Veel oplossingen zijn er al, weet hij. “In onze slimme elektriciteitsnetten kunnen we alles meten. We kunnen dus ook op een slimmere manier omgaan met grote hoeveelheden opgewekte zonne-energie. Dan moet je denken aan opslag op wijkniveau, andere infrastructuur en een andere verdeling van energie gedurende een dag. Ondanks de uitdagingen blijf ik een optimist: samen krijgen we de noodzakelijke transitie echt wel voor elkaar.”

Ga terug