Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Wie wordt kampioen energieopslag?

 

Hans van der Spek noemt 3 grote kanshebbers voor een plek op het erepodium en trekt een ontnuchterende conclusie.

“Aan de tafels van het Klimaatakkoord is niet alleen veel gepolderd maar ook veel gerekend. Als deelnemer aan de Tafel Elektriciteit mocht ik de werkgroep coördineren over het thema ‘buffering’.

Samen met andere collega’s van deze tafel deden we onderzoek naar de afstemming van vraag en aanbod in ons toekomstige energiesysteem. Al snel werd duidelijk dat het aanbod van duurzame elektriciteit uit wind en zon de komende jaren een enorme groei zal doormaken. In 2030 zal op winderige en zonnige dagen de duurzame productie vrijwel volledig in de behoefte kunnen voorzien. Maar ja, wat heb je daar aan als het niet waait en de zon niet schijnt? Zo’n langdurige periode met weinig zon en wind komt toch gemiddeld eens in de twee jaar voor. Meer windmolens bouwen helpt niet als er geen wind is.”

Met die wetenschap zien we dat de rol van energieopslag en -conversie steeds belangrijker wordt. Zowel decentraal als centraal en ook nog in verschillende verschijningsvormen. Opslag kan zowel in elektronen, moleculen als in warmte.”

“Vanuit de tafel van het Klimaatakkoord hebben we stapels rapporten geraadpleegd en kennisinstituten en marktpartijen gevraagd welke technologieën de kampioenen voor buffering gaan worden in onze toekomstige energiehuishouding. Dat leverde een zeer gedifferentieerd beeld op van allerlei technologieën in verschillende stadia van ontwikkeling.”

“Om het kaf van het koren te scheiden hebben we onafhankelijk onderzoek* laten uitvoeren waarbij al deze technologieën langs dezelfde meetlat werden gelegd. Tenslotte wilden wij appels met appels vergelijken.”

“Drie technologieën lijken de grote kanshebbers te zijn voor een plek op het erepodium: Li-ion technologie voor Smart Charging van EV en stationaire (buurt)batterijen, moleculen in de vorm van waterstof en biogas en thermische opslag (industrie en in mindere mate huishoudens).”

“Ontnuchterend was de conclusie dat de energie-inhoud van de huidige aardgas opslag in Nederland bijna een factor 10 groter is dan alle alternatieve opslagcapaciteit die in 2030 in de markt zal zijn. Er ligt dus nog een enorme uitdaging voor grootschalige, niet-fossiele energieopslag en -conversie."

“Ook voor de kleinere - decentrale - opslag ligt nog een fors potentieel in het verschiet. Als de salderingsregeling in 2020 wordt afgeschaft wordt het zelf opslaan van elektriciteit  (in je elektrische auto of batterij) aantrekkelijk. Dat toont de Duitse markt aan waar geen saldering is. Daar waren in 2017 ruim 85.000 thuisbatterijen geïnstalleerd en verwacht men dat dit aantal zal toenemen tot 200.000 in het jaar 2020.”

“Ik feliciteer hierbij alvast de kampioenen energieopslag van 2030! Maar voorlopig is er nog een harde wedstrijd te gaan.”

(*DNVGL, Key parameters for storage and conversion technologies for the Dutch Climate Agreement)

Hans van der Spek is Programma directeur Energy & Cleantech bij FME en bestuurder bij Energy Storage NL, samenwerkingspartner van Vakbeurs Energie. Gratis toegangskaarten voor Vakbeurs Energie verkrijgen professionals hier.

 

 

Ga terug