Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

GRATIS bezoekersregistratie
voor professionals:
nog dagen
sluiten X

Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012: BENG


Op 15 juli 2020 is de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw gepubliceerd (Staatscourant 2020, 37764).

In de wijziging zijn de in de eerder gepubliceerde wijziging (Stb. 2019, 501) van Bouwbesluit 2012 genoemde eisen ten aanzien van bijna energie-neutrale nieuwbouw (de zogenoemde BENG-eisen) nader uitgewerkt.

De bepalingsmethode om aan te tonen dat men aan deze BENG-eisen zal voldoen - NTA 8800 - wijzigt ten opzichte van de huidige bepalingsmethode NEN 7120. Om de ontwikkelende nieuwbouw-partijen zich tijdig op deze nieuwe bepalingsmethode en de nieuwe eisen te kunnen laten voorbereiden zijn er vanaf 1 juli 2020 geattesteerde versies van de rekensoftware ter beschikking gekomen. Deze kunnen voor de aanvraag van een vergunning voor het bouwen vanaf 1 januari 2021 worden gebruikt.

Grenswaarde TOjuli definitief vastgesteld

Tevens is de grenswaarde voor het beperken van het risico op oververhitting in de zomer (TOjuli) in deze wijziging opgenomen. De definitieve grenswaarde voor TOjuli is nu vastgesteld op 1,20 en geldt voor nieuwbouw woningen zonder actieve koeling. De grenswaarde is hoger geworden ten opzichte van de eerder bepaalde grenswaarde van 1,00.

De belangrijkste reden van deze wijziging is dat nauwkeuriger en specifieker rekenen met lineaire thermische bruggen in de buitengevel-constructies zorgt voor minder Gewogen Temperatuur Overschrijdings-uren (GTO). De GTO is altijd het uitgangspunt geweest om het risico op oververhitting nauwkeurig in te schatten.

Gezien de hoge correlatie tussen GTO en TOjuli geeft dit ruimte om de grens van TOjuli te verruimen, zonder afbreuk te doen aan het uitgangspunt dat het risico op oververhitting in nieuwbouwwoningen beperkt moet worden.

De eis aan het beperken van het risico op oververhitting bij nieuwbouwwoningen gaat in per 1 januari 2021.

Vakbeurs Energie geeft ruim aandacht aan NTA 8800, BENG-eisen en het nieuwe energielabel. Kijk voor meer informatie op de website van NEN.

Ga terug