Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Betaalbaar energieneutraal bouwen met AZEB

 

Nu gereed: met de nieuwe AZEB routekaart stap voor stap naar een BENG die betaalbaar is. 

Een universele aanpak voor energieneutraal bouwen is er nog niet. Tijdens ieder bouwproject worden honderden besluiten genomen door de opdrachtgever of initiatiefnemer en andere betrokken partijen. Elke beslissing kan vanuit een specifiek perspectief een wisselende invulling krijgen. Denk aan de architectonische invalshoek, de installatietechnische kant, de randvoorwaarden van de omgeving van het gebouw.  

Tot nog toe gebeurt dit vaak zonder de samenhang te begrijpen en zonder de effecten op de gebruiksfase in beeld te hebben. Met de nieuwe AZEB routekaart gaat dat veranderen: je brengt in zeventien stappen structuur in alle projectfases voor een betaalbaar energieneutraal gebouw met voorspelbare prestaties en kwaliteit. 

De AZEB methode is ontwikkeld door de Europese Horizon 2020-samenwerking AZEB (Affordable Zero Energy Buildings) onder leiding van de Nederlandse duurzame mkb-vereniging DNA in de Bouw en wordt nu uitgerold in Europa.  

Optimale kansen  

De AZEB-routekaart is ontwikkeld voor nieuwbouw en ook voor renovatie bruikbaar. Door hierin te sturen op betaalbaarheid krijgen kwaliteit en duurzaamheid optimale kansen. Andersom is verduurzaming van de gebouwde omgeving ook een sociale opgave: lage energie- en onderhoudslasten vergroten de financiële zekerheid van de woonconsument. Met de AZEB-routekaart krijg je peopleplanet en profit dus goed op de rit.  

Integrale methode 

Het ontwerpteam dat de AZEB-route volgt komt samen met de initiatiefnemer tot een afgewogen beslisproces. De stip op de horizon - het doel van het project - wordt geformuleerd in de vorm van functionele eisen aan het gebouw. Deze worden als kwaliteitsafspraken expliciet gemaakt in een plan voor toetsing en borging ervan en door middel van contractvorming verankerd in het proces. Met de AZEB-routekaart zijn bestaande oplossingen voor techniek en organisatie verweven tot een integrale methode. De focus ligt op kwaliteitsborging, inkoop en geïntegreerde projectaanpak.  

Stap voor stap methode 

AZEB brengt in zeventien stappen structuur in de projectfases initiatief, ontwerp, uitvoering en gebruik & onderhoud. Deze aanpak leidt tot een betaalbaar energieneutraal gebouw met voorspelbare prestaties en kwaliteit. De meeste van de zeventien stappen zijn onderling gerelateerd en afhankelijk van elkaar. Ze zijn technisch van aard en ook afkomstig van andere kennisgebieden, zoals financiering, contractering en procesmanagement. Last but not least volgt er een stap op organisatieniveau: projectevaluatie. Immers zijn de ervaringen uit een project goud waard als je deze inzet om je bedrijfsprocessen te optimaliseren. Zo verhoog je de impact van je bedrijf.  

Vakbeurs Energie 2020 

Om de ontwikkelde kennis maximaal toepasbaar te maken in de markt organiseert DNA zelf events in 2020 en haakt ook aan bij andere platforms, zoals Vakbeurs Energie. Op Vakbeurs Energie 2020 wordt vanuit DNA een combi van kennis en projecten gepresenteerd. 

Ga terug