Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Crisis of geen crisis: sleutelmoment voor energieopslag

Stefan Olsthoorn

Stefan Olsthoorn is Manager van Energy Storage NL en was moderator van en een van de sprekers tijdens de Energy Storage Day. “Voor de korte termijn is er bijna geen vuiltje aan de lucht, maar nog mooier: ook voor de langere termijn is er reden tot optimisme.”

Deze column schreef Stefan Olsthoorn voor Smart Storage Magazine, het enige onafhankelijke en Nederlandstalige multimediale platform voor eenieder die professioneel betrokken is bij de (slimme) opslag van (duurzame) energie.

“Ondanks de coronacrisis heerst er nog veel optimisme in de energieopslagwereld. Als manager van Energy Storage NL is het cruciaal om te weten wat er bij onze achterban speelt. In crisistijd is dat nog belangrijker. Daarom spreek ik elke week een flink aantal energieopslagbedrijven. Gelukkig krijg ik, als ik aan hen vraag hoe het gaat, bijna altijd hetzelfde antwoord: ‘druk’. Met de nodige maatregelen lopen veel projecten door. Het ontwikkelen van nieuwe technologieën kan voor een groot deel ook op afstand en sommige bedrijven geven zelfs aan met aanbiedingen bezig te zijn. Voor de korte termijn is er bijna geen vuiltje aan de lucht, maar nog mooier: ook voor de langere termijn is er reden tot optimisme.”

Kansen

“Aan de kant van beleid en regelgeving staat er de komende tijd flink wat te gebeuren. De marktconsultaties en wetsvoorstellen vliegen me bijna om de oren. Zo startte TenneT begin juni met een consultatie voor maar liefst 100 megawatt aan flexibel vermogen in Noord-Nederland. Van locatie tot verdienmodel, de hoogspanningsnetbeheerder laat de markt bijna helemaal vrij om met oplossingen te komen. Een week eerder deed de provincie Drenthe een uitvraag naar oplossingen voor het zonnedak van de voetbalvereniging Nieuw Buinen waarvoor geen netcapaciteit beschikbaar is. 2 projecten van een totaal verschillende orde, maar allebei belangrijk voor de sector.”

Subsidie voor energieopslag?

“De nationale overheid deed ook een duit in het zakje met een uitvraag over een categorie voor energieopslag in de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) in 2021. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doet onderzoek naar deze categorie, de zogenaamde ‘uitgestelde levering’. Door een zonnepark te combineren met energieopslag of conversie – elektriciteit omzetten in warmte of moleculen – kan het leveren van elektriciteit aan het net uitgesteld worden naar een later moment op de dag. Hiermee wordt CO2-uitstoot bespaard, omdat wordt voorkomen dat een kolen- of gascentrale moet bijschakelen. Een veelbelovende kans voor energieopslag!”

Barrières

“Met de ‘Circulaire Risicobeheersing Lithium-ion Energiedragers’ moet de realisatie van batterijprojecten gemakkelijker worden. In deze publicatie geeft het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat handvatten voor vergunningverleners. Hoewel we binnen Energy Storage NL nog wat kritische opmerkingen hebben op de conceptversie, is dit een prima stap naar standaardisatie van de veiligheidsbeoordeling. Deze ontwikkelingen onderstrepen nog eens het feit dat dit ook hét moment is om hinderlijke wetgeving weg te nemen. Het heeft geen zin om energieopslag te subsidiëren zonder iets te doen aan de barrières in de businesscase. De dubbele energiebelasting is hier een typisch voorbeeld van. Daarnaast wil je als duurzame-energieproducent natuurlijk dat de garanties van oorsprong geldig blijven, ook als je de opgewekte elektriciteit tijdelijk hebt opgeslagen. Ik kijk reikhalzend uit naar de Energiewet 1.0, die bijvoorbeeld de langverwachte definitie voor energieopslag moet gaan bevatten.”

“Energieopslag staat echt op het punt van doorbreken; er ontstaat momentum aan alle kanten. De crisis mag geen reden zijn om deze kans niet te benutten. De energieopslagsector heeft de potentie om een van de sectoren te zijn die Nederland daar juist uittrekt, maar dan moet wel een sterke thuismarkt worden gebouwd. En dat lijkt nu voorzichtig te gaan gebeuren.”

Ga terug