Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

De Renovatieversneller van start

 

Begin maart vond de eerste introductiebijeenkomst van de Renovatieversneller plaats. Vraagbundeling en een subsidieprogramma vormen de basis.

Via de Renovatieversneller wordt vraag gebundeld van corporaties naar verduurzamingsmaatregelen. Het ministerie van BZK is organisator, in samenwerking met Techniek NL, Bouwend Nederland, de Bouwagenda, Aedes en RVO - partner van zowel Vakbeurs Energie als RENOVATIE en aldaar, in oktober, ook als exposant aanwezig.

Bij het gasloos maken van woningen is voor corporaties behalve de energiebron, vooral isolatie van belang. Met isolatie is de warmtevraag immers sterk terug te dringen en warmtepompen vragen ook een goed geïsoleerde woning. Warmtepompen werken namelijk het meest efficiënt in combinatie met lage temperatuurverwarming, zoals vloerverwarming.

Opdrachtenmandjes

Corporaties hebben meer dan twee miljoen woningen en die woningen lijken heel erg op elkaar, zowel de gestapelde bouw als rijtjeswoningen. Door als corporaties gezamenlijk met ‘opdrachtenmandjes’ te komen, kunnen de warmteaanbieders en bouwbedrijven collectief worden verleid tot een aantrekkelijk (gezamenlijk) aanbod. Dit leidt tot meer kwaliteit, kostenreductie en dus een lagere prijs.

De Renovatieversneller heeft dus, net als de beurs RENOVATIE, tot doel om vraag en aanbod te matchen. Hiervoor is 100 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Rijk. Ook wordt een deel van het aanbestedingsproces en –werk uit handen genomen. Uiteraard blijft de individuele corporatie zelf over haar eigen opdrachten beslissen.

Nog voor 2030 moet een woningrenovatie tussen de 20 en 40 procent goedkoper zijn. Te beginnen bij een grootschalig innovatieprogramma. Die aanpak moet het aardgasvrij of aardgasvrij-ready maken van ongeveer 100.000 woningen nog vóór 2023 in gang zetten.

Ondersteuningsprogramma

De Renovatieversneller, waarvan het boegbeeld, Marjet Drijver, vorig jaar nog deelnam aan het openingsdebat van RENOVATIE en waarbij ook Marjet Rutte, ambassadeur van de gelijktijdige zusterbeurs PREFAB, betrokken is, bestaat uit een ondersteuningsprogramma en een subsidieregeling.

Experts kunnen bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij het opzetten of verder professionaliseren van de samenwerking met andere marktpartijen en met woningcorporaties. En ze kunnen inspireren door te laten zien welke innovaties er in de markt beschikbaar zijn en komen. Of tips geven voor de bewonerscommunicatie.

De subsidieregeling is er voor projecten waarin corporaties samen met aanbieders meerjarig op grote schaal met een gestandaardiseerde aanpak renovaties uitvoeren. Het gaat om projecten waarbij opschaling centraal staat. Projecten die laten zien dat we met hoge kwaliteit betaalbaar kunnen opschalen naar 1.000 woningen per dag.

Voorwaarden

Er is in totaal € 100 miljoen beschikbaar verdeeld over vier jaar. Voor de eerste ronde is € 20 miljoen beschikbaar. Een samenwerkingsverband van woningeigenaren kan subsidie aanvragen voor een renovatieproject:

  • waarin ten minste twee woningeigenaren ieder minimaal 50 woningen inbrengen;
  • waarin ten minste 150 woningen van voor 1995 binnen drie jaar worden gerenoveerd;
  • waarbij woningen na renovatie hooguit een netto warmtevraag per jaar hebben van 70 kWh/m2 en een hogere subsidie wordt gegeven beneden de 50 kWh/m2;
  • waarbij een consortium van ondernemingen (waarvan minstens één MKB-bedrijf) het project uitvoert.

De subsidieregeling wordt gepubliceerd in maart 2020. Aanvragen kunnen van eind juni tot begin november 2020 worden ingediend. Een adviescommissie adviseert de minister van BZK omtrent de rangschikking van de aanvragen.

Vakbeurs Energie en RENOVATIE

De renovatiemarkt is een belangrijke groeimarkt. Om hier optimaal gebruik van te maken van energiemaatregelen, is goede samenwerking tussen alle partijen in de keten vereist. Hierdoor zijn goede en betaalbare renovatieoplossingen op grote schaal toe te passen. Renovatieoplossingen voor energiebesparing zijn in oktober uiteraard volop te zien op zowel RENOVATIE als Vakbeurs Energie.

Ga terug