Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Duurzame energie groeit 13 procent

 

De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie groeide het afgelopen jaar met 13 procent. Zonne-energie en biomassa zijn de belangrijkste pijlers onder de groei.

Biomassa voert in absolute aantallen de ranglijst aan. De totale productie van duurzame energie komt daarmee uit op ongeveer 8,6 procent. In 2018 was dat 7,4 procent. Dit blijkt uit de jaarcijfers van Energieopwek.nl.

Zonne-energie was het afgelopen jaar de hardste groeier. De combinatie van meer panelen en een zonnig jaar zorgde voor ruim 46 procent groei. De panelen produceerden ruim 4 procent van alle elektriciteit in Nederland. Dat is voldoende voor het stroomverbruik van bijna 2 miljoen huishoudens. 

De productie van stroom en warmte met biomassa groeide 13 procent tot bijna 110 PetaJoule (PJ). In absolute aantallen groeide biomassa harder dan zonne-energie. Biomassa pluste 12 PJ, zon groeide 6 PJ. Uitgedrukt in warmte leverde deze biomassa voldoende energie op voor de verwarming van bijna 2,5 miljoen gemiddelde woningen. De productie uit windmolens op zee en land groeide 4 procent.

Januari het best

De top drie duurzame productie per maand ziet er als volgt uit:

1: Januari
2: Maart
3: December

Beste zon maand

De top vier voor zonne-energie:

1: Juni
2: Juli
3: Mei
4: Augustus

In juni en juli leverden de panelen zelfs meer dan de windmolens op land en zee.

Maart beste windmaand

De opwek door wind groeide zo’n 4 procent. De toppen van de productie liggen vooral aan het begin en het eind van het jaar.

De top drie:

1: Maart
2: Januari
3: December

De slechtste windmaand was juli. Toen leverden de molens minder dan de helft in vergelijking met top van maart. In 2020 zal de productie van windenergie flink groeien. Ook zullen dan in het najaar veel windrecords gebroken worden. In 2020 komen namelijk twee windparken op zee bij Borssele in gebruik.

Meer duurzaam dan kolen

Omdat duurzame opwekking van stroom groeide en de productie met kolen afnam, werd er in 2019 voor het eerst meer stroom opgewekt uit duurzame bronnen dan met kolen. Ook het minder vervuilende gas nam een deel van de kolenproductie over.

Maart beste stroommaand

Voor heel 2019 kwam gemiddeld 20 procent van de stroom uit duurzame bronnen. De beste maand is maart met een aandeel van 22,4 procent duurzame stroom. In het klimaatakkoord is afgesproken dat het percentage duurzame stroom groeit naar 70 procent in 2030.

Alle bronnen

Energieopwek.nl is een initiatief van het Energieakkoord in samenwerking met EnTranCe/Hanzehogeschool Groningen, Tennet, Gasunie en Netbeheer Nederland. De site laat actueel zien wat er in Nederland aan duurzame energie wordt opgewekt.

Op Energieopwek zijn alle erkende vormen van hernieuwbare opwekking te volgen. Onder andere de bijdrage van warmtepompen en biomassa waaronder houtstook thuis. Per bron is te zien wat de bijdrage is en ook hoe dit zich verhoudt tot het totaal van de hernieuwbare opwekking. De site heeft tot doel een feitelijk beeld te geven van waar Nederland staat bij de verduurzaming.

Wilt u meer informatie over alle soorten hernieuwbare opwekking? Kom dan naar Vakbeurs Energie!

Ga terug