Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III)

 

De herziene EPBD III is op 10 maart 2020 geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Wat betekent dit voor u?

Op 10 juli 2018 heeft de Europese Commissie de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) vastgesteld. Deze richtlijn heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, waardoor het energiegebruik daalt. De richtlijn is op 10 maart 2020 geïmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Vanaf deze datum moet aan de regeling en eisen worden voldaan.

Voor wie?

De EPBD III is gericht op organisaties en personen die op het terrein van de gebouwde omgeving actief zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om woningcorporaties, gebouweigenaren, huurders, technische dienstverleners, bouwbedrijven, bouwmaterialenindustrie, bouw- en woningtoezichtinstanties, de installatiesector, netbeheerders, architecten, keuringsinstanties en gemeenten. De regeling bevat onder andere bepalingen over:

  • systeemeisen voor technische bouwsystemen;
  • het documenteren van de energieprestatie van technische bouwsystemen;
  • zelfregulerende apparatuur voor het regelen van de temperatuur per kamer of zone;
  • laadinfrastructuur voor elektrische auto’s;
  • keuringen van verwarmings- en airconditioningssystemen;
  • gebouwautomatisering- en -controlesystemen.

Drie pijlers

De maatregelen uit de EPBD III zijn onderverdeeld in drie pijlers:

  1. Systeemeisen technische bouwsystemen

Om de energieprestatie van gebouwen efficiënter te maken, worden in de EPBD III systeemeisen voorgeschreven voor de verbetering van de energieprestatie van technische bouwsystemen. Onder technische bouwsystemen worden systemen verstaan voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, ventilatie, warm tapwater, ingebouwde verlichting en gebouwautomatiserings- en controlesystemen.

Lees meer over de systeemeisen technische bouwsystemen - EPBD III.

  1. Technische keuringen verwarmings- en aircosystemen

Met de EPBD III worden de keuringsverplichtingen voor verwarmings- en airconditioningssystemen herzien. Deze verplichtingen gelden vanaf een nominaal vermogen van 70 kW of meer. Is één van beide systemen gekoppeld aan een ventilatiesysteem, dan moet dit ventilatiesysteem ook gekeurd worden. Daarnaast is de verwarmingskeuring voortaan van toepassing op alle verwarmingssystemen, niet alleen stookinstallaties.

Lees meer over de technische keuringen verwarmings- en aircosystemen - EPBD III.

  1. Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer

De EPBD III wil een breder gebruik van elektrisch vervoer stimuleren. Daarom introduceert de richtlijn een verplichting om laadinfrastructuur aan te leggen voor elektrische voertuigen in de (private) gebouwde omgeving bij nieuwbouw of als er ingrijpend wordt gerenoveerd. Deze verplichting wordt vastgelegd in het Bouwbesluit en er moet al bij de ontwikkeling van bouwplannen rekening mee worden gehouden. Daarnaast komt er een verplichting tot het aanleggen van laadinfrastructuur bij bestaande grotere gebouwen, ook als deze niet worden verbouwd.

Lees meer over de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer - EPBD III.

Internetconsultatie

Het conceptbesluit voor de implementatie van de EPBD III is van 12 juli tot 12 augustus 2019 voorgelegd in een internetconsultatie, en de conceptregeling van 18 oktober tot 6 november 2019. Een samenvatting hiervan vindt u op de pagina Wijziging Bouwbesluit 2012, 2e herziening EPBD.

Vakbeurs Energie

Meer weten over systemen voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, ventilatie, warm tapwater, ingebouwde verlichting en gebouwautomatiserings- en controlesystemen? Benieuwd naar laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer? U vindt het op Vakbeurs Energie en Zero Emission | Ecomobiel!

Ga terug