Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Handhaving Informatieplicht Energiebesparing van start


Op 1 juli 2019 is de Informatieplicht Energiebesparing voor ondernemers ingegaan. Gemeenten en omgevingsdiensten gaan deze milieuwetgeving handhaven.

Ongeveer 50% van de doelgroep voldoet nu aan de Informatieplicht. Dat zijn circa 30.000 ondernemers. Dat percentage moet de komende periode nog wel omhoog. Het streven is dat alle ondernemers met een energieverbruik van boven de 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas per jaar (die dus informatieplichtig zijn) voldoen aan de wettelijke plicht zich te registreren in het eLoket van de RVO.

Hulp bij informatieplicht

Gemeenten en omgevingsdiensten worden bij de controle aangestuurd door het ministerie van Economische Zaken dat extra geld beschikbaar stelt voor een beter toezicht en een goede begeleiding van de ondernemers door de omgevingsdiensten om hen te helpen aan de informatieplicht te voldoen. Handhaving en een eventuele dwangsom zijn pas aan de orde als ondernemers op geen enkele manier willen meewerken. De controleurs gaan zich op basis van de gegevens in het eLoket eerst richten op de achterblijvers en dan pas handhaven.

Handhavingsrichtlijn omgevingsdiensten

De rijksoverheid heeft een handhavingsrichtlijn opgesteld voor omgevingsdiensten. De richtlijnen zijn als volgt:

  • Ondernemers die zich (nog) niet hebben gemeld, zoeken en aansporen dat snel te doen.
  • Ondernemers die hebben laten zien al actief te zijn met maatregelen niet actief benaderen, maar wel (communicatief) steunen met vervolgacties en -maatregelen.
  • Ondernemers die nog een inhaalslag moeten maken om te voldoen, actief van informatie voorzien en hen helpen een planning te maken. Vinger aan de pols houden en na verloop van tijd een vervolggesprek voeren en afspraken maken om bij te houden of afspraken naar tevredenheid worden ingevuld;
  • Ondernemers die zich niet melden of geen maatregelen willen nemen, een dwangsom opleggen of in een later stadium via een gerechtelijke uitspraak dwingen mee te werken aan uitvoering van de wet.

Meer informatie? Kijk op Wattjemoetweten.nl.

Ga terug