Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Handreiking Participatie en Communicatie

Foto: Programma Aardgasvrije Wijken

Tijdens het Congres Aardgasvrije Wijken is op 23 januari 2020 de eerste versie van Handreiking Participatie Aardgasvrij gelanceerd.  

De eerste versie van de Handreiking Participatie Aardgasvrij is door programmadirecteur Aardgasvrije Wijken Jos van Dalen gelanceerd. De Handreiking is een afspraak uit het Klimaatakkoord en is opgesteld op basis van de ervaringen uit de eerste 27 proeftuinen, het Kennis- en Leerprogramma en andere informatie vanuit de literatuur en de praktijk. De handreiking wordt in de toekomst regelmatig aangescherpt en aangevuld met leerervaringen en inzichten van experts.  

Voor wie? 

De handreiking is voor alle gemeentelijke medewerkers die werken aan het informeren en betrekken van bewoners bij het aardgasvrij maken van wijken. Maar de inzichten zijn ook relevant voor andere betrokkenen zoals bestuurders, (georganiseerde) bewoners, energieleveranciers en woningcorporaties. De handreiking bevat elf bouwstenen, die in willekeurige volgorde zijn te benutten. Bij elke bouwsteen vindt de gebruiker praktische inzichten, praktijkvoorbeelden en nadere informatie of instrumenten. 

Gemeenten geven volgens minister Knops van het Ministerie van BZK aan dat woningcorporaties belangrijke aanjagers kunnen zijn, onder andere via De Startmotor. Ook zijn netbeheerders onmisbaar in de keuze ten aanzien van de energie-infrastructuur. Dit vergt volgens de gemeenten voor henzelf, de woningcorporaties en de netbeheerders een andere manier van werken. Ook met warmtebedrijven en andere partijen zal verder worden verkend op welke wijze samenwerking wenselijk en mogelijk is. De meest betrokken partijen zijn al onderdeel van de Adviescommissie Aardgasvrije Wijken. 

Vakbeurs Energie 2020 

Meer weten over aardgasvrij bouwen? U vindt de gratis handreiking hier. Maar ook Vakbeurs Energie zal uitgebreid aandacht besteden aan de alternatieven voor aardgas, zoals warmtepompen, warmtenetten, waterstof en elektrificatie. 

Ga terug