Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Nederlandse woningen verliezen 2,4°C in 5 uur

 

Nederlandse woningen verliezen gemiddeld 2,4 °C in vijf uur tijd. Dat is 2,5 keer zo snel als in veel andere West-Europese landen.  

Een onderzoek van tado°, één van de Europese leiders op het gebied van intelligent klimaatbeheer voor woningen, heeft aangetoond dat woningen in Nederland minder warmte weten binnen te houden dan andere Europese landen. Hierbij is rekening gehouden met de binnen- en buitentemperatuur (in alle landen 20 °C en 0 °C). 

Het onderzoek, uitgevoerd tussen december 2019 en januari 2020 onder 80.000 huizen, wijst uit dat een Nederlandse woning bij een binnentemperatuur van 20 °C en een buitentemperatuur van 0 °C gemiddeld na 5 uur 2,4 °C verliest [1]. In vergelijking met sommige West-Europese landen, waaronder Duitsland en Noorwegen, verliezen Nederlandse huizen tot 2,5 keer zo snel warmte in 5 uur tijd. Dit heeft op zijn beurt tot gevolg dat Nederlandse verwarmingssystemen harder moeten werken om de temperatuur te behouden, wat weer leidt tot meer energieverbruik en een hogere energierekening. 

Oude woningen minder goed geïsoleerd 

Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor de resultaten van het onderzoek, bijvoorbeeld de hoeveelheid overheidssteun/subsidies, de kwaliteit van nieuwere huizen en slechte isolatie. De meeste woningen met een ouder bouwjaar zijn namelijk minder goed geïsoleerd. Hoe zit dat in Nederland? In de periode vóór 1946 werd 18,9% van de huizen gebouwd, in 1946-1980 was dit 41,9%, in 1980-2000 ging het om 26,4% en na 2000 slechts 9,5% [2]. Een vijfde van de huizen is heel oud, wat kan hebben gezorgd voor het warmteverlies van 2,4 °C in Nederlandse huizen. 

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat huizen in het VK de meeste warmte verliezen in 5 uur tijd, namelijk 3 °C. Het VK heeft dan ook het grootste aantal oude woningen in Europa; maar liefst 38% van de woningen is vóór 1946 gebouwd [2]. 

CO2-uitstoot verminderen 

Woningisolatie en energie-efficiëntie zijn belangrijke onderwerpen, niet alleen voor huiseigenaren en huurders, maar ook voor de overheid om de CO2-reductiedoelstellingen te behalen. In Nederland was de CO2-uitstoot van huishoudens ruim 17% van het totaal (derde kwartaal van 2019) [3]. Nederland heeft ingestemd met het VN-Klimaatakkoord van Parijs, dat per 2020 is ingegaan. Om de opwarming van de aarde te beperkten tot ruim onder de 2 graden Celsius moet de EU in 2030 minimaal 40% minder CO2 uitstoten, waarbij Nederland gaat voor 49% minder uitstoot [4]. Van de reductie neemt de gebouwde omgeving (stoken van aardgas voor verwarming) 12% voor haar rekening [5]. 

Overheidsmaatregelen 

Eén van de manieren om broeikasgasemissies te verminderen is door gebouwen beter te isoleren. De Nederlandse overheid heeft particulieren sinds 2 september 2019 de mogelijkheid gegeven om subsidie aan te vragen voor de isolatie van een koopwoning [6]. Ook is er het programma aardgasvrije wijken (PAW). Gemeenten moeten een transitievisie warmte opstellen, een beleidsdocument waarin elke gemeente aangeeft hoeveel woningen en andere gebouwen in de periode tot en met 2030 geïsoleerd en/of aardgasvrij worden gemaakt. De ambitie uit het Klimaatakkoord is om tot 2030 minimaal 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen [7]. 

Maatregelen 

Op individueel niveau zijn er veel manieren om ervoor te zorgen dat huizen zo energiezuinig mogelijk zijn. Jan Meyer, verantwoordelijk voor verwarmingsoplossingen bij E.ON Duitsland: “Verwarming en warm water zijn goed voor 79% van het uiteindelijke energieverbruik van huishoudens in de EU. Dit getal toont aan dat er een enorm veel besparingspotentieel is. Door een verouderd olieverwarmingssysteem te vervangen voor een moderne gascondensatieketel kan een huiseigenaar bijvoorbeeld tot 20% energie besparen. Verbetering van de isolatie van een gebouw en modernisering van ramen kunnen ook waardevolle investeringen zijn die het energieverbruik verlagen en het comfort verhogen. Een andere optie is het installeren van slimme thermostaten, omdat deze kunnen helpen energie te besparen door deze efficiënter te gebruiken. Dergelijke maatregelen helpen niet alleen bij het verlagen van de verwarmingskosten, maar dragen ook bij aan de bescherming van het klimaat.” 

“Er is veel energiebesparingspotentieel, vooral in de bouwsector. Digitalisering en intelligente algoritmen bieden namelijk veel nieuwe mogelijkheden. Het klimaat in huis en het gebruik van hulpbronnen zijn individueel afgestemd op de behoeften van de bewoners. Bovendien geven digitale systemen zoals slimme thermostaten gebruikers meer transparantie over hun energieverbruik”, zegt Christian Deilmannmede-oprichter en CPO van tado°. 

Vakbeurs Energie 

Tijdens Vakbeurs Energie is er veel aandacht voor isolatiemaatregelen en luchtdicht bouwen. Maar u treft er ook andere slimme oplossingen aan om energie te besparen. 

Bronnen: 
[1] Gebaseerd op interne tado°-gebruikers studie 
[2] BRE 
[3] CBS 
[4] Rijksoverheid 
[5] CBS 
[6] Rijksoverheid 

Ga terug