Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Nieuwe NTA 8800 beschikbaar


Op 1 juli 2020 zijn nieuwe versies gepubliceerd van NTA 8800 (NTA 8800:2020) en onder meer de opnameprotocollen.

NTA 8800 is een methode voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen, waarmee onder meer gerekend kan worden om aan te tonen dat men voldoet aan de BENG-eisen. Deze methode maakt gebruik van nieuwe indicatoren voor de energieprestatie, waaronder het primair fossiel energiegebruik (kWh/m2.jr). Door middel van beoordelingsrichtlijnen en opnameprotocollen wordt er voor gezorgd dat de kwaliteit van het Energieprestatie Advies op basis van NTA 8800 is geborgd.

Nieuwe versies
Op 1 juli 2020 zijn nieuwe versies gepubliceerd van NTA 8800 (NTA 8800:2020) en de opnameprotocollen en beoordelingsrichtlijnen. Om precies te zijn gaat het om de opname protocollen ISSO publicatie 75.1 voor utiliteitsgebouwen en ISSO publicatie 82.1 voor woningen en woongebouwen, evenals ISSO publicatie 54 ‘Energie Diagnose Referentie’. Bij de beoordelingsrichtlijnen BRL 9500 U en W en BRL 9501 zullen wijzigingsbladen worden gepubliceerd. Met de publicatie van bepalingsmethode NTA 8800:2020, de opnameprotocollen en de wijzigingsbladen bij de BRL-en, worden deze onderdelen van het Stelsel EPG in lijn gebracht met de geattesteerde software voor de berekening van de energieprestatie van gebouwen. NTA 8800:2020, BRL-en 9500 U+W en 9501 en de opnameprotocollen zullen per 1 januari 2021 worden aangewezen in de bouwregelgeving. Alle onderdelen van het Stelsel EPG zijn hiermee in aanloop naar de inwerkingtreding op één lijn gebracht.

Energielabel
Met ingang van 1 januari 2021 wordt voor het vaststellen van het energielabel eveneens de nieuwe methode voor de energieprestatie van gebouwen gebruikt: NTA 8800:2020.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Het gebruik van de energieprestatie-indicator in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m2.jr). Hiermee vervalt de Energie-Index (EI) en het vereenvoudigd energielabel (VEL).
  • De systematiek voor het vaststellen en afgeven van een energielabel voor woningen, waar voorheen gebruik werd gemaakt van het vereenvoudigd energielabel.
  • De klassenindeling van het energielabel voor woningen en voor utiliteitsgebouwen op basis van de nieuwe indicator.
  • Overgangsbepalingen voor bestaande gevallen. Dit geldt met name voor de Energieprestatievergoeding (EPV) voor huurwoningen en voor de Heffingsvermindering Verduurzaming (RVV Verduurzaming).

Vakbeurs Energie geeft in 2021 ruim aandacht aan NTA 8800, BENG-eisen en het nieuwe energielabel.

Ga terug