Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Salderingsregeling: Niet afschaffen maar aanpassen


De salderingsregeling moet worden omgebouwd in plaats van afgebouwd. Stroomversnelling presenteerde 28 november hiervoor een 5-puntenplan.

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) wil de salderingsregeling - het belastingvoordeel voor zonnepanelen op het dak van een huis of bedrijfsgebouw - voor huiseigenaren met zonnepanelen vanaf 2023 geleidelijk afbouwen. Hij stelt voor om de regeling te vervangen door een vergoeding voor de aan het elektriciteitsnet terug geleverde zonnestroom. Huishoudens ontvangen deze vergoeding van hun energieleverancier. Volgens het plan moet de salderingsregeling in 2031 geheel zijn verdwenen.

Nieuwe opzet

Stroomversnelling is erg verontrust over het effect dat afschaffing van de regeling kan hebben op de verduurzaming van het Nederlandse energiesysteem en de klimaatdoelen en -activiteiten voor de gebouwde omgeving uit het Klimaatakkoord. Stroomversnelling is een non-profit organisatie die innoveert in de praktijk binnen het domein van de energietransitie van woningen en wijken. Het voorstel kan volgens de organisatie de verduurzaming van woningen ernstig vertragen en mogelijk zelfs blokkeren. De regeling moet niet worden afgeschaft maar worden aangepast om verduurzaming van woningen en bedrijven een impuls te geven.

Stimuleer een integrale aanpak

Flankerend beleid, zoals de introductie van de EnergiePrestatieVergoeding (EPV) en de regelgeving rondom hypothecair krediet voor duurzame tot volledig energieneutrale nul-op-de-meter (NOM) woningen, onderkennen het belang van een integrale aanpak. De voorgestelde wetswijziging onderkent dit belang helaas niet. Om de gewenste klimaatdoelen te halen is nu juist een stimulans van integrale aanpakken nodig, geen verslechtering. Het gebruik van zonnepanelen behoort onderdeel te zijn van een totaalaanpak waarbij ook bijvoorbeeld dakisolatie aandacht krijgt.

Stroomversnelling presenteert daarom een 5-puntenplan waarmee mogelijke veranderingen rondom saldering hand in hand kunnen gaan met de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Hierin wordt onder meer voorgesteld om verschillende salderingsquota in te voeren die gekoppeld worden aan de energieprestaties van een woning. Enerzijds beperken deze quota belastingderving van de overheid. Anderzijds worden huishoudens niet afgeremd om hun woning te verduurzamen.

De gehele reactie met 5-puntenplan downloaden? Ga naar Stroomverselling.nl.

Ga terug