Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

SDE+ subsidie van twee naar vier miljard euro

 

Goed nieuws was er voor zonprojecten die niet werden gehonoreerd in de najaarsronde van SDE+. In maart startte de voorjaarsronde met 4 miljard euro.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat schreef  op 4 maart 2020 in een brief aan de Tweede Kamer dat hij het budget voor de voorjaarsronde SDE+ ophoogt met 2 miljard euro naar 4 miljard euro. De voorjaarsronde opende op 17 maart. Dit besluit kwam na het eerder pleidooi voor meer middelen vanuit Holland Solar, gesteund door een FME, NVDE, Holland Solar, Greenpeace, Urgenda, Natuur & Milieu, gemeente Amsterdam, gemeente Utrecht, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Energie Samen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, MVO-Nederland en Techniek Nederland. Veel fracties in de Kamer ondersteunden dit pleidooi tijdens het Algemeen Overleg Klimaat en Energie, half februari. 

Herkansing 

Door het budget voor de voorjaarsronde te verhogen kan een groter deel van de beschikbare projecten met een korte realisatietermijn, zoals zonprojecten, op korte termijn tot realisatie komen. Op deze manier kunnen tevens projecten die in de najaarsronde van 2019 niet konden worden gehonoreerd alsnog op korte termijn kans maken op subsidie”, aldus Wiebes.

Een belangrijke drijfveer is ook het Urgenda-vonnis dat bepaalt dat de landelijke uitstoot van CO₂ en andere broeikasgassen al in 2020 minimaal 25 procent lager moet zijn dan in het ijkjaar 1990. Ook ligt er nog een EU-doel van 14% duurzame energie in 2020 

Laatste ronde 

De voorjaarsronde 2020 is de laatste ronde onder de huidige SDE+-regeling en bedoeld om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van het aandeel hernieuwbare energie door de stimulering van nieuwe projecten en andere projecten waarvoor eerder de benodigde vergunningen ontbraken. In het najaar zal de eerste openstelling van de verbrede SDE+ plaatsvinden, waarin naast hernieuwbare energietechnieken ook andere CO2-reducerende technieken gestimuleerd worden.  

Vakbeurs Energie 

Tijdens Vakbeurs Energie is er veel aandacht voor zon op dak projecten. Ook kunt u op de vakbeurs terecht voor informatie over subsidieregelingen 

Ga terug