Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Waterstof voor de energietransitie

 

Experts van de TKI Nieuw Gas hebben op een rij gezet wat er moet gebeuren met waterstof in de energietransitie. Er is werk aan de winkel! 

Het woord waterstof komt ruim 180 keer voor in het Klimaatakkoord. Waterstof heeft een enorm potentieel en er moet veel gebeuren wil het op grote schaal gaan doen wat bedacht is. Het aantal tankstations moet worden uitgebreid en er zijn meer windmolenparken nodig om duurzame elektriciteit voor de productie van waterstof te maken. Ook is er goed opgeleid personeel nodig dat snapt hoe waterstof werkt. Verwarmingsketels moeten verder worden aangepast zodat we kunnen overstappen van Gronings aardgas naar waterstof.  

Programmatische Aanpak 

Experts van de TKI Nieuw Gas (onderdeel van de Topsector Energie) hebben op een rij gezet wat er moet gebeuren in de Programmatische Aanpak Waterstof voor de Energietransitie. Deze uitgebreide to-do lijst is op 20 januari 2020 aangeboden door de voorzitter van het TKI, Ulco Vermeulen, aan Sandor Gaastra, Directeur-Generaal Klimaat en Energie van het ministerie van EZK. In totaal is in de komende tien jaar een investering nodig van alle betrokkenen van minimaal 1,5 tot 2 miljard euro. Dan kan waterstof serieus bijdragen aan de energietransitie. 

Waterstof staat wereldwijd enorm in de belangstelling. Ook in Nederland worden bijna wekelijks nieuwe waterstofinitiatieven aangekondigd. Er zit een groot potentieel in vervoer en mobiliteit, de industrie en de gebouwde omgeving. Ook is het mogelijk om met waterstof elektriciteit uit zonne- en windparken voor een langere periode op te slaan voor tijden dat er een lager aanbod is.  

De experts geven tegelijkertijd aan dat waterstof niet de oplossing is voor alles. Het kan juist daar een succes worden waar gangbare, duurzame alternatieven niet (goed) werken. Het gaat dan om oude woningen in historische stadskernen zonder warmtenet of om zwaar vervoer die over langere afstanden rijden zoals vrachtwagens, vuilniswagens en regiobussen. Het kan ook gaan om grondstof in de industrie, zoals de productie van kunstmest, en om de opwekking van klimaatneutrale elektriciteit in centrales die piekvermogen moeten leveren als aanvulling op duurzame bronnen.  

Aan de slag 

Veel bedrijven, kennisinstellingen en overheden staan in de startblokken om met waterstof aan de slag te gaan en in de praktijk te laten zien. Daarom pleiten de experts voor het volgende: 

  • Werk toe naar de realisatie van 3-4 GW aan duurzame waterstofproductie in 2030. 
  • Maak een start met het ontwikkelen van een waterstofbackbone in Nederland. 
  • Ontwikkel een klimaatneutrale back-up elektriciteitscentrale op waterstof. 
  • Zorg dat er in 2025 drie tot vijf pilots draaien met waterstof in de gebouwde omgeving. 
  • Organiseer de uitrol van rijden op waterstof met 50 vulpunten in 2025, 15.000 auto’s en bestelwagens, 3.000 zware voertuigen en tien tot twintig schepen. 
  • Bereid pilots en demo’s in de industrie voor die in de periode 2025-2030 kunnen draaien. 
  • Voer pilots en demo’s uit met de inpassing van waterstof uit decentrale, duurzame energieprojecten.  
  • Werk aan ontwerp en aanleg van een energie-eiland voor de onder meer waterstofproductie rond 2030. 

De Programmatische Aanpak is gemaakt in brede consultatie met bedrijfsleven, overheden en onderzoeksinstituten. Klik hier om de programmatische aanpak te downloaden.  

Vakbeurs Energie 2020 

Vakbeurs Energie 2020 besteedt uitgebreid aandacht aan de kansen van waterstof, onder meer in workshops en andere kennisevents.  

Ga terug