Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Waterzijdig inregelen toch niet verplicht


Waterzijdig inregelen wordt toch geen verplichte maatregel voor bedrijven en instellingen met een verbruik van meer dan 25.000 m³ gas of 50.000 kWh stroom.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken heeft laten weten dat waterzijdig inregelen toch geen verplichte maatregel wordt. De Tweede Kamer besloot vorig jaar dat waterzijdig inregelen op de lijst van ‘erkende maatregelen’ geplaatst zou worden. ‘Erkende maatregelen’ zijn energiebesparingsmaatregelen die verplicht zijn als een bedrijf een verbruik heeft dat boven de bovengenoemde hoeveelheden gas en elektriciteit uitkomt. Ook moet een maatregel binnen 5 jaar terugverdiend kunnen worden.

De minister had aangegeven dat eerst nog bestudeerd moest worden of waterzijdig inregelen daadwerkelijk terug te verdienen zou zijn binnen vijf jaar. Maar daar leek vorig jaar niemand aan te twijfelen. Zelfs de ‘eigen’ Rijksdienst RVO spreekt op haar site van een terugverdientijd van twee jaar. Maar dat blijkt allemaal niet zo te zijn, stellen onderzoekers van Kiwa in een rapport, waarop de minister zijn beslissing baseert. “Uit de onderzoeken concludeer ik dat dat waterzijdig inregelen een te hoge terugverdientijd heeft”, aldus de minister.

Dynamisch en statisch

In het rapport werd zowel gekeken naar statisch inregelen als dynamisch inregelen. De energetische besparing van dynamisch waterzijdig inregelen ten opzichte van statisch goed waterzijdig ingeregelde cv-installaties blijkt 0,79-1,06% en de terugverdientijd ligt tussen de 9 en 75 jaar.

De energetische besparing van dynamisch waterzijdig inregelen ten opzichte van nog niet ingeregelde cv-installaties is 1,25-1,55% en de terugverdientijd ligt hierbij tussen de 19 en 73 jaar. De energetische besparing van statisch waterzijdig inregelen is ten opzichte van nog niet ingeregelde cv-installaties is 0,18-0,64% en de terugverdientijd ligt tussen de 31 en 84 jaar. Wiebes: “Een verdere aanpassing van de lijst met Erkende Maatregelen op deze punten is op dit moment dan ook niet nodig.”

Handeling

Ook stelt Wiebes dat ‘gewoon’ inregelen, dus zonder dat er techniek aan wordt toegevoegd, niet op de lijst kan komen, omdat het hier gaat om een ‘handeling’ en niet om een ‘maatregel’. “Statisch waterzijdig inregelen betreft het eenmalig inregelen met een stelschroef van radiatoren wanneer er een voetventiel of statische radiatorafsluiter aanwezig is en deze niet goed ingeregeld is. Deze maatregel komt echter niet in aanmerking voor de EML, aangezien dit statisch waterzijdig inregelen een handeling is.”

Branchevereniging Techniek Nederland kan zich niet vinden in de conclusies van minister Eric Wiebes dat waterzijdig inregelen zich nauwelijks laat terugverdienen. En in de Tweede Kamer wil GroenLinks opheldering van de minister. “Dit komt volstrekt niet overeen met de praktijksituatie waarmee installateurs dagelijks te maken hebben”, zegt Techniek Nederland.

Ga terug