Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Participatie key bij projecten hernieuwbare energie

 

Parallelsessie #2 van 12:45 uur

Participatie bewoners in projecten zon & wind

Participatie in de energietransitie zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen. Omwonenden zouden betrokken moeten worden bij alle fasen van de ontwikkeling: van beleidsontwikkeling (Regionale Energie Strategie, omgevingsvisies, locatiekeuze) tot de realisatie en exploitatie van een windpark of zonneproject.

Er zijn al veel goede voorbeelden van energieprojecten die van onderop tot stand zijn gekomen. De lokale omgeving is (mede)initiatiefnemer of de ontwikkelaar komt tot goede afspraken met omwonenden. Toch is het niet eenvoudig om iedereen te betrekken!

Participatie bij een project betekent ook niet automatisch dat er draagvlak is. Hoe zorg je dat het gesprek tussen overheid, initiatiefnemer(s) en omwonenden goed verloopt? Hoe zorg je dat iedereen kan meedoen en -profiteren? Wat betekent het streven naar 50% participatie in het Klimaatakkoord?

Dit is Parallelsessie #2 van 12:45 uur; geleid door Joost Hoebink. Deze sessie wordt mede mogelijk gemaakt door NVDE. Spreker: Duco van Dijk (Bosch en Van Rijn). Aanmelding voor de Gemeentedag Energietransitie verloopt via de (gratis) bezoekersregistratie van Vakbeurs Energie.