Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Ambassadeurs

Ambassadeurs van Vakbeurs Energie

Maxime Verhagen

"De gebouwde omgeving heeft de potentie om van energieslurper een energieleverancier te worden. De bouw wil daar op een innovatie wijze aan bijdragen, samen met de energiebedrijven en samen met opdrachtgevers" - Maxime Verhagen, Bouwend Nederland.

Maurits Groen

“Energie, en vooral: de urgent noodzakelijke transitie naar meer efficiency en duurzame energie, staat een fors stuk hoger op de maatschappelijke, economische en politieke agenda dan ooit tevoren.Dat tekent de relevantie van de Vakbeurs Energie: er liggen zeer gezonde groeikansen voor wie ze nu weet te grijpen.” - Maurits Groen, WakaWaka Foundation.

André Jurjus

"De energietransitie vraagt om slimme oplossingen, die onnodige investeringen in het energienet voorkomen. Zo werken we aan een toekomstbestendig, betrouwbaar energienet tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.” - André Jurjus, directeur Netbeheer Nederland.

Isabelle Sternheim

"Aangesloten blijven bij het duurzaamheidsveld is vanwege de vele ontwikkelingen gericht op energietransitie van levensbelang. De Energievakbeurs is een van die betrouwbare momenten waar specialisten en professionals elkaar kunnen ontmoeten en waar de vraag en aanbodkant elkaar kunnen inspireren". - Drs. Isabelle Sternheim, voorzitter Federatie van Energieconsultants (FedEC)

Medy van der Laan

“De toekomst van de energiemarkt zit in slimme innovaties, vergaande dienstverlening en duurzame grootschalige opwekking. De energiemarkt  ervaart de enorme transitie waarin we ons bevinden en wil gaan voor de kansen die deze biedt”. - mr. Medy van der Laan, voorzitter Energie Nederland

Teun Bokhoven

“Het Klimaatakkoord en de klimaatwet worden het nieuwe spoorboekje voor de energietransitie met de omschakeling van aardgas-af als meest spannende route. Vakbeurs Energie is een belangrijk evenement voor nieuwe ideeën, producten en diensten voor iedereen die daarop wil aanhaken.” - ing. Teun  Bokhoven, Voorzitter- NVDE

Margreet van Gastel

‘Energietransitie en besparing volle kracht vooruit! Het is een gezonde en noodzakelijke investering in onze toekomst en economie met hoog rendement. U doet toch ook mee? ‘ - Margreet van Gastel, Programmamanager Energiebesparing Bedrijven

Manon Janssen

"We zitten midden in de energietransitie. Misschien wel de grootste transitie die mijn generatie zal meemaken. Topsector Energie is er trots op dat we hieraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren.  Veel innovaties en toepassingen die nodig zijn voor de transitie kunnen we al zien op deze beurs".    - Manon Janssen, Boegbeeld Topsector Energie en CEO Ecorys. 

Gertjan Lankhorst

“De grootste uitdaging van de energietransitie is om het zo aan te pakken, dat we het tientallen jaren gaan volhouden. De transitie vraagt veel van de samenleving en daarom moet voortdurend aandacht worden besteed aan het draagvlak. Dat houd je alleen in stand als je niet probeert snel te scoren, maar als je maatregelen neemt die op een slimme en efficiënte  manier bijdragen aan het doel om CO2 te reduceren.” - Gertjan Lankhorst, voorzitter, VEMW

Colette Alma

"Samenwerking tussen de energiesector en de chemische industrie is een belangrijke succesfactor voor een efficiënte klimaattransitie. De Energie Vakbeurs is een prachtig moment om elkaar te ontmoeten en de samenwerking te versterken." - Colette Alma, Director General, VNCI 

Ineke Dezentjé

“De technologie die de energietransitie mogelijk maakt, is een economische groeimotor. Wij zetten ons in voor een samenhangend en ambitieus industrie- en energiebeleid. Door de energietransitie bewust te versnellen, kan Nederland een internationale koppositie innemen als pionier en exporteur van technologische innovatie.” - Ineke Dezentjé, voorzitter, FME