Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Kennispartners

IN SAMENWERKING MET DE SECTOR

Vakbeurs Energie bestaat met steun van de leidende brancheorganisaties en vakmedia:

 • Alles over Waterstof: over de sleutelrol van waterstof in de energietransitie
 • DNA in de bouw: vereniging en bedrijvennetwerk voor transitie in de bouw vanuit de basis;
 • Energy Storage NL: verbindt, zodat er duurzame business cases ontstaan voor energieopslag;
 • Fakton: professionals voor financiële-, strategische en ontwikkelvraagstukken in het domein van ruimte, vastgoed en energie;
 • Fedec: beroepsvereniging van energieadviseurs;
 • Fedet: belangenbehartiger van en voor ondernemers in de elektrotechnische sector;
 • FME: mobiliseert en verbindt de technologische industrie en de samenleving;
 • Kader: bureau voor kwaliteitszorg: certificatie, advies & opleidingen;
 • NWBA: Nederlandse Waterstof en Brandstofcel Associatie
 • NEON Research: lighting the way to zero emission energy and mobility;
 • NVDE: maakt zich sterk voor een energievoorziening gebaseerd op hernieuwbaarheid;
 • PHOE: centrum voor Post-HBO opleidingen in energie;
 • RVO: Rijkdsdienst voor Ondernemend Nederland;
 • Smart Energy NL: kennis- en netwerkgroep energietransitie;
 • Stichting PassiefBouwen: organisatie die passief bouwen in Nederland faciliteert en promoot;
 • TKI nieuw Gas: consortium voor kennis en innovatie binnen de topsector energie;
 • TKI Urban Energy: stimuleert de ontwikkeling van innovaties voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving;
 • TU Eindhoven: Eindhoven University of Technology
 • TVVL: kennisplatform voor gebouwgebonden installaties en voorzieningen
 • Waterstofnet: katalysator voor duurzame waterstof

Wilt u ook betrokken zijn of worden? Neem dan contact met ons op!