Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Partners

IN SAMENWERKING MET DE SECTOR

Vakbeurs Energie bestaat met steun van de leidende brancheorganisaties en vakmedia:

 • 2IMPREZS: een internationaal programma rondom het verminderen van CO2 uitstoot;
 • Bouwend Nederland: vereniging van bouw- en infrabedrijven;
 • De Nederlandse Verwarmingsindustrie: initieert, stimuleert en faciliteert warmte-technische oplossingen die bijdragen aan maximale CO2 reductie én energiebesparing;
 • DNA in de bouw: vereniging en bedrijvennetwerk voor transitie in de bouw vanuit de basis;
 • Energy Storage NL: verbindt, zodat er duurzame business cases ontstaan voor energieopslag;
 • Fakton: professionals voor financiële-, strategische en ontwikkelvraagstukken in het domein van ruimte, vastgoed en energie;
 • Fedec: beroepsvereniging van energieadviseurs;
 • FME: mobiliseert en verbindt de technologische industrie en de samenleving;
 • Holland Solar: belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector;
 • Kader: bureau voor kwaliteitszorg: certificatie, advies & opleidinge;
 • NVDE: maakt zich sterk voor een energievoorziening gebaseerd op hernieuwbaarheid;
 • NVKL: brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek;
 • PHOE: centrum voor Post-HBO opleidingen in energie;
 • RVO: Rijkdsdienst voor Ondernemend Nederland;
 • Smart Energy NL: kennis- en netwerkgroep energietransitie;
 • Stichting PassiefBouwen: organisatie die passief bouwen in Nederland faciliteert en promoot;
 • Techniek Nederland: ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel;
 • TKI nieuw Gas: consortium voor kennis en innovatie binnen de topsector energie;

Wij streven naar vruchtbare lange-termijn relaties met alle spelers in de sector!

 

AirQon

Als laadpartner van de Nationale Energie Week 2021 plaatste AirQon 20 laadpunten voor elektrische voertuigen van bezoekers, 8 laadpunten voor die van van exposanten en 4 bij het Test & Drive parcours van zusterbeurs Zero Emission | Ecomobiel.

Wilt u ook betrokken zijn of worden? Neem dan contact met ons op!