Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Partners

GRATIS toegang
voor professionals:
nog dagen
Registreer HIER!
sluiten X

IN SAMENWERKING MET DE SECTOR

Vakbeurs Energie bestaat met steun van de leidende brancheorganisaties en vakmedia. Wij streven naar vruchtbare lange-termijn relaties met alle spelers in de sector!

Onder meer zijn reeds aangehaakt:

2IMPREZS: een internationaal programma rondom het verminderen van CO2 uitstoot;
Bouwend Nederland: vereniging van bouw- en infrabedrijven;
De Nederlandse Verwarmingsindustrie: initieert, stimuleert en faciliteert warmte-technische oplossingen die bijdragen aan maximale CO2 reductie én energiebesparing;
DNA in de bouw: vereniging en bedrijvennetwerk voor transitie in de bouw vanuit de basis;
Energy Storage NL: verbindt, zodat er duurzame business cases ontstaan voor energieopslag;
Fakton: professionals voor financiële-, strategische en ontwikkelvraagstukken in het domein van ruimte, vastgoed en energie;
Fedec: beroepsvereniging van energieadviseurs;
FME: mobiliseert en verbindt de technologische industrie en de samenleving;
Holland Solar: belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector;
Kader: bureau voor kwaliteitszorg: certificatie, advies & opleidinge;
NVDE: maakt zich sterk voor een energievoorziening gebaseerd op hernieuwbaarheid;
NVKL: brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek;
PHOE: centrum voor energie-opleidinge;
RVO: Rijkdsdienst voor Ondernemend Nederland;
Smart Energy NL: kennis- en netwerkgroep energietransitie;
Stichting PassiefBouwen: organisatie die passief bouwen in Nederland faciliteert en promoot;
Techniek Nederland: ondernemersvereniging van technische dienstverleners, installatiebedrijven en de technische detailhandel;
TKI nieuw Gas: consortium voor kennis en innovatie binnen de topsector energie;

Wilt u ook betrokken zijn of worden? Neem dan contact met ons op!