Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar

Energy Storage Day 2019: Energieopslag maakt het energienetwerk van de toekomst mogelijk

 • Datum:
  woensdag 9 oktober 2019
 • Tijd:
  14:00 - 16:00
 • Locatie:
  Hertog Zaal
 • In de energietransitie worden verschillende energienetwerken (elektriciteit, groene gassen en warmte) steeds meer aan elkaar gekoppeld. Duurzame energie wordt vaak opgewekt in de vorm van elektriciteit, denk aan zonnepanelen en windmolens. Deze elektriciteit wordt over en weer op verschillende punten in de waardeketens geconverteerd naar andere energiedragers.

  Zulke systeemintegratie is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle energietransitie, doordat het heel veel extra flexibiliteit aan het systeem toevoegt en sectoren kan verduurzamen. Hiervoor hebben we vernieuwende concepten nodig, die niet in de oude hokjes passen. Alleen door een compleet scala aan opslag- en conversiemethoden in te zetten, kunnen we voldoende flexibiliteit garanderen om de energietransitie te laten slagen. Op de Energy Storage Day 2019 laten deze technologieën aan u zien.

  14:00-14:15 Welkom - Energy Storage NL

  14:15-14:35 De energietransitie in de wijk en de rol van energieopslag - Spreker TBC

  14:30-14:35 Pitch 1: TNO Warmtebatterij - Spreker TBC

  14:35-14:40 Pitch 2: LKAB Minerals - Leon Hendriks
  LKAB Minerals ontwikkelt specifieke mineralen voor industriële toepassingen. Eén van de toepassingen die momenteel in ontwikkeling is, is het gebruik van magnetiet voor warmteopslag. Onlangs is in Marokko een CSP (concentrated solar plant) uitgerust met een TES (thermal energy storage) gebaseerd op magnetiet. De uitstekende thermofysische eigenschappen (warmtecapaciteit, dichtheid, warmtegeleiding) geven magnetiet een unieke plek in deze markt.

  14:40-15:00 Presentatie warmte | Mijnwater: innovatieve warmtevoorziening met energieopslag
  Mijnwater B.V. is een duurzaam energiebedrijf met een slim energienet dat warmte en koude tussen gebruikers uitwisselt en gebruik maakt van de voormalige ondergrondse mijngangen als energieopslag. Sinds september 2013 is het Limburgs Energiefonds van de provincie Limburg eigenaar van Mijnwater. Energieopslag is voor Mijnwater een zeer belangrijke bouwsteen binnen haar energie-uitwisselingssysteem. Het Mijnwater energiesysteem kent 3 niveaus waarop energie-uitwisseling plaatst vindt. Op deze 3 niveaus (gebouw/cluster/mijnwater) vindt tevens energieopslag plaatst. Kortstondige (uur/dag) opslag op gebouwniveau omdat hier de ruimte voor thermische opslag beperkt is. Middellange tot lange termijnopslag op clusterniveau (weken/maanden) - denk aan de toepassing van Ecovaten - en de lange termijn (seizoen) opslag op mijnwaterniveau in de ondergrondse mijngangen. Het effect van opslag is dat de retourstroom (restwarmte of restkoude) op het betreffende niveau langer wordt vastgehouden en zo passief mogelijk kan worden hergebruikt. Een ander belangrijk effect is peak shaving, waardoor het netwerk veel (kosten-) efficiënter voor meer gebruikers kan worden ingezet. Bij dit alles gaat de toepassing van intelligentie een steeds grotere rol spelen.

  15:00-15:05 Pitch 3: Generate Technology Group - Casper Linsen
  Generate Technology biedt samen met partners complete oplossingen voor duurzame energievoorziening die maximale resultaten realiseren, met minimale footprint en kosten. Alleen zo faciliteren we een snellere verduurzaming, met écht duurzame oplossingen, en creëren we samen de best mogelijke impact

  15:05-15:10 Pitch 4: iwell - Vincent Ruijter
  * Batterijen in de gebouwde omgeving met een verdienmodel! Wij versnellen de energietransitie en bouwen vandaag aan de energievoorziening van morgen. Samen maken we de wereld mooier. Duurzamer, schoner en groener. Met Cube, onze slimme batterij zetten wij vandaag al stappen op weg naar een mooiere wereld.

  15:10-15:30 Presentatie elektriciteit | Spectral: slim elektriciteit opwekken en verhandelen in de wijk - Philip Gladek (CEO/CTO)
  * Spectral is een technologie ontwikkelaar en end-to-end system integrator in het smart energy domein. Spectral focust zich op het ontwikkelen, implementeren en exploiteren van (private) integrated smart microgrids op gebouw- en gebiedsniveau. Hierbij wordt er gekeken vanuit een holistisch duurzaamheidsperspectief, waarbij alle energiestromen als elektriciteit, (bio)gas en warmte voor het desbetreffende gebied worden meegenomen. Spectral's specialiteit ligt op het gebied van systeemintegratie, energieopslag en slimme energiedistributie, waarbij zij haar smart-grid software platform inzet.

  15:30-15:35 Pitch 5: Ventolines - Rens Savenije

  15:35-15:40 Pitch 6: Frames - Jordi Zonneveld
  * Frames is een Nederlands bedrijf dat projecten realiseert op het gebied van complexe proces en instrumentatie technologie voor de energie industrie. Naast onze olie, gas, biogas en CO2 toepassingen leveren wij systemen voor de opwekking en opslag van (groene) waterstof zoals PEM (proton exchange membrane) electrolyser systemen en LOHC (liquid organic hydrogen carrier) toepassingen.

  15:40-16:00 Presentatie moleculen | Stedin: waterstof in de woonwijk - Albert van der Molen (Expert Asset Management)
  * Waarom is waterstof relevant voor de bestaande gebouwde omgeving, hoe onderbouwt Stedin dat? In deze presentatie gaat Stedin verder in op wat het bedrijf in de afgelopen jaren met waterstof heeft gedaan, wat Stedin nu doet met de demonstratie van 100%-waterstof-cv-ketels in Rozenburg en welke toekomstplannen er zijn.
 • Sprekers/Partners:

  Philip Gladek
  Philip Gladek
  Albert van der Molen
  Albert van der Molen
  Jordi Zonneveld
  Jordi Zonneveld
  Vincent Ruijter
  Vincent Ruijter
  Casper Linsen
  Casper Linsen
  Leon Hendriks
  Leon Hendriks
  René Verhoeven
  René Verhoeven
  Huub Keizers
  Huub Keizers