Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar

Gemeentecase: Energietransitie, haalbaar en betaalbaar i.s.m. de Nederlandse Verwarmingsindustrie (onderdeel van Gemeentedag Energietransitie)

 • Datum:
  donderdag 14 oktober 2021
 • Tijd:
  11:30 - 12:15
 • Locatie:
  Bosch Zaal
 • De verduurzaming van woningen is de afgelopen jaren complex gebleken. In de warmteplannen van de gemeente Hoogeveen is een belangrijke rol weggelegd voor een individuele, stapsgewijze verduurzamingsroute via isolatie en energiebesparende maatregelen om zo het gasverbruik zo veel mogelijk terug te dringen.
  Deze stapsgewijze aanpak geeft de woningeigenaren de mogelijkheid de verduurzamingsstappen te nemen op financieel passende momenten. Hiermee wordt de energietransitie haalbaar en betaalbaar zonder dat daarvoor de infrastructuur of de woning ingrijpend moet worden aangepast.
  Om van deze aanpak een succes te maken zijn goed opgeleide installateurs nodig, wat een stimulans betekent voor de lokale economie en kennis.

  - Welke keuzes heeft de gemeente Hoogeveen gemaakt in de warmtevisie voor de bestaande bouw en waarom zijn isoleren en gas besparen belangrijke pijlers hierin?
  - Hoe kunnen deze keuzes de lokale economie (installateurs) en lokale kennisniveau (technisch opgeleide werknemers) stimuleren?
  - Welke besparingen in gasverbruik kunnen er worden behaald tot 2030 en wat zijn de mogelijkheden daarna?
  - Welke gevolgen hebben deze keuzes voor de reductie van de CO2-uitstoot?

  Sprekers:
  Jan Zwiers, wethouder Hoogeveen, portefeuille Recreatie en toerisme, Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken en Participatie (voormalig wethouder Coevorden)
  Peter Cool bestuurslid de Nederlandse Verwarmingsindustrie
 • Sprekers/Partners:

  Jan Zwiers, Gemeente Hoogeveen
  Jan Zwiers, Gemeente Hoogeveen
  Peter Cool. NVI
  Peter Cool. NVI