Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar

Handhaving 2.0

 • Datum:
  donderdag 10 oktober 2019
 • Tijd:
  12:00 - 12:30
 • Locatie:
  Energie Theater
 • Ook handhaving kent nieuwe inzichten. Hoe is de bestuurlijke handhavingstaak zo effectief mogelijk in te zetten? Adviseren, bevorderen en samenwerken vormen de strategie van het nieuwe handhaven. Met Marloes Tolsma, directeur Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant.

  Programma:
  Dankzij een subsidie van EURO 3 mln van het ministerie van (toen nog) I&M in 2017/2018 heeft het toezicht op energiebesparing door bedrijven een grote vlucht genomen. Hoewel de verplichting voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te treffen al vele jaren van kracht was, had dit aspect van het milieutoezicht weinig prioriteit voor de gemeenten. Dankzij de subsidie en door de toegenomen politiek-bestuurlijke aandacht voor klimaat en energie, is het toezicht hierop de laatste twee jaar behoorlijk geïntensiveerd. Vanaf 1 juli 2019 geldt de informatieplicht voor bedrijven. Bedrijven maken voortaan zelf een analyse van wat ze hebben gedaan. Zij moeten de handhavingsinstanties daarover informeren. Die kunnen meer aandacht geven aan bedrijven die achterlopen. Ze kunnen dan ook gericht handhaven bij bedrijven die niets of veel te weinig doen. Hoe zijn de eerste ervaringen met deze nieuwe manier van toezicht houden?

  Omgevingsdiensten kunnen ook op andere manieren bijdragen aan de doelstellingen uit het Energieakkoord. Zo moet er dit jaar in elke regio een Regionale Energiestrategie opgesteld worden. Gemeenten hebben daarbij behoefte aan gegevens en ruimtelijke informatie die bij omgevingsdiensten voorhanden zijn. Hoe werkt dit in de praktijk? Waar lopen gemeenten tegenaan en wat zouden de gemeenten samen nog slimmer kunnen doen? De laatste ontwikkelingen worden in beeld gebracht.
 • Sprekers/Partners:

  Marloes Tolsma
  Marloes Tolsma