Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar

GRATIS bezoekersregistratie
voor professionals:
nog dagen
sluiten X

Nationale dag van de Energie Adviseur: De energietransitie van ambitie naar realisatie vanuit oogpunt industriële consultancy.

 • Datum:
  woensdag 13 oktober 2021
 • Tijd:
  10:30 - 12:00
 • Locatie:
  Bosch Zaal
 • De energietransitie van ambitie naar realisatie vanuit het oogpunt van de industriële energie adviseur


  Het Europese en nationale klimaatbeleid en de klimaatdoelstellingen van bedrijven worden steeds ambitieuzer. Het Klimaatakkoord geeft bedrijven de opgave om in 2030 zo n 49 procent CO2-reductie te realiseren t.o.v. 1990. De Europese Commissie wil dit verhogen naar 55 procent en de Rechtbank in Den Haag heeft Shell eind mei een resultaatsverplichting opgelegd van 45 procent in 2030 t.o.v. 2019. De taakstelling is duidelijk, maar hoe gaan we dat realiseren? De branchevereniging van onafhankelijke adviseurs FedEC ziet haar leden steeds meer opereren als smeerolie tussen wettelijke verplichtingen, de technische mogelijkheden en realisatie. In een aantal presentaties worden zowel de technische mogelijkheden als de rol van de adviseur toegelicht.
 • Sprekers/Partners:

  Dagvoorzitter Michiel Steerneman is bestuurslid bij FedEC, waar hij zich inzet voor onafhankelijke en kwalitatief goede dienstverlening in de energiebranche. Naast projectleider energie, is hij gespecialiseerd in MVO, CO2-prestatieladder en ketenanalyses. Binnen BlueTerra heeft hij een unieke werkwijze ontwikkeld waarmee ondernemers snel inzicht krijgen in energiebesparende maatregelen met een korte terugverdientijd.

  Bram van As is eigenaar van De Kleijn Energy Consulting & Engineers en al ruim 15 jaar actief in de industriële energiebesparing. De Kleijn verzorgt het gehele traject van eerste conceptuele ontwerpen tot detail engineering en begeleiding van de realisatie. De Kleijn heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in kennis op het gebied van industriële warmtepompen (www.industrialheatpumps.nl) en heeft al diverse projecten gerealiseerd.

  Wouter Zijlstra richt zich binnen KWA op het opzetten van modellen, waarmee bijvoorbeeld het energieverbruik voor een productielocatie bepaald kan worden of waarmee kostencurves voor klimaatmaatregelen bepaald kunnen worden. Deze modellen vormen de basis om strategische beslissingen te maken, met name gericht op klimaatmaatregelen. Daarnaast houdt hij zich bezig met monitoring en data-analyse, opstellen van energiebesparingsplannen, ATEX en stikstofberekeningen.

  Jordi Koes, Industrial Sustainability Consultant

  Providing sustainable business solutions to our industrial clients. Focusing on CO2-masterplanning, Circular production, Carbon capture, cradle to cradle and sustainable investment. Conducting integral analysis on the costs of production in combination with the environmental impact in order to quantify the hotspots for sustainable and economic improvement.

  Jan Grift is al bijna veertig jaar energie-adviseur in de industrie en de complexe gebouwde omgeving. In 2014 heeft jij mede namens FedEC meegewerkt aan de ISSO publicatie Handboek Energiebesparing in industriële gebouwen . De afgelopen jaren heeft hij diverse EML maatregelen met betrekking tot bedrijfshallen uitgewerkt.