Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar

Openingsdebat: DE stappen naar warmte in de toekomst

 • Datum:
  dinsdag 8 oktober 2019
 • Tijd:
  10:30 - 11:00
 • Locatie:
  Energie Theater
 • Nederland gaat van het gas af, moet meer energie besparen en veel minder CO2 uitstoten. Hoe gaan we dat in de gebouwde omgeving aanpakken, wat zijn de uitdagingen, kansen en hoe kunnen we voorkomen dat we allemaal het wiel uit gaan vinden en optimaal samenwerken?

  De Nederlandse samenleving gebruikt heel veel warmte. Dat kan omlaag door betere isolatie van onze woningen en gebouwen en door toepassing van alternatieve warmtebronnen met behulp van warmtenetten, biomassa, alternatieve gassen, infrarood verwarming, zonnewarmte enzovoort. De uitdagingen zitten in de keuze en ontwikkeling van het op grote schaal kunnen toepassen van deze technieken, mede ook omdat er geen een gebouw of woning hetzelfde is. Dit nog los van het tekort aan goed technisch en bouwkundig personeel om de werkzaamheden uitte voeren. De kansen zitten in de technologische vooruitgang die gemaakt gaat worden en dat Nederland heel veel opleveren aan export van kennis en producten.

  Tijdens de opening van de beurs willen we met het expertpanel discussiëren aan de hand van stellingen over de warmtetransitieplannen, de aardgasvrije wijken, de tijdspanning, de financiering. Maar vooral willen wij bij deze Deltawerken van de 21 ste eeuw het hebben over de optimale samenwerking tussen adviseurs, financiers, beleidsmakers, technici en belanghebbenden.
 • Sprekers/Partners:

  Henk Sijbring
  Henk Sijbring
  Teun Bokhoven
  Teun Bokhoven
  Puk van Meegeren
  Puk van Meegeren
  Isabelle Sternheim
  Isabelle Sternheim
  Frank Agterberg
  Frank Agterberg
  Derk Jansen
  Derk Jansen
  Jan Willem van de Groep
  Jan Willem van de Groep

  Moderator: Rogier Elshout

  Rogier Elshout werkte bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks en deed de debatopleiding van United Netherlands, met als hoogtepunt prijswinnaar op Harvard MUN, de grootse VN simulatie ter wereld). Later werd hij gevraagd bij de projectorganisatie als projectleider te werken om jongeren te helpen dialogen en debatten te voeren. Sinds 2010 is hij fulltime debatleider.

  De debatleden op een rijtje voor u:

  Henk Sijbring, voorzitter Vereniging van ketelleveranciers (VFK)

  Henk Sijbring ziet duurzaamheid en energiebesparing als absolute prioriteit van de Vereniging van Fabrikanten van Ketels voor centrale verwarming (VFK). Groene stroom (zon, wind etc.) in combinatie met 'groen gas' (uit vergisting, maar op termijn ook door andere methodes) heeft de toekomst. "In 2030 zal 30 procent van de stroom 'groen' zijn en hetzelfde percentage geldt voor groen gas".

  Teun Bokhoven, directeur Nederlandse vereniging duurzame energie (NVDE)

  Teun Bokhoven zit de NVDE voor, de organisatie die partijen uit de gehele keten verenigt. Bij de realisatie van het Energieakkoord voor duurzame groei speelt de NVDE een belangrijke rol. Het Energieakkoord was een eerste stap naar een energievoorziening die volledig is gebaseerd op duurzame energie. De NVDE staat voor dat doel ambieert een versnelling van de energietransitie om dat te bereiken.

  Puk van Meegeren, persvoorlichter Milieu Centraal

  Puk van Meegeren geeft leiding aan het programma Energie in huis van Milieu Centraal, de praktische gids voor duurzame tips en adviezen voor bewoners. Hij is aanspreekpunt voor partners en klankbord voor website, communicatie en consumentenonderzoek.

  Isabelle Sternheim, voorzitter Federatie van Energieconsultants (Fedec)

  Isabelle Sternheim is voorzitter Gebouwde Omgeving van FedEC, de beroepsvereniging van energieadviseurs. Zij staat voor een open en tolerante samenleving waarbij er evenwicht moet zijn tussen eigenbelang en sociaal belang. Zowel individu als maatschappij hebben daarin verantwoordelijkheden voor elkaar. FedEC behartigt de collectieve belangen van haar leden.

  Jan Rooijakkers, voorzitter Stichting Warmtenetwerk

  Jan Rooijakkers was jarenlang directeur van Twence Afval en Energie en is nu voorzitter Warmtenetwerk, Wat hem bezig houdt is vooral de langere termijn; de toekomst van de samenleving, het land, de wereld, economische en politieke verhoudingen etc. Politiek via D66, maar ook met bijdragen als lid van Raden van Toezicht of Raden van Commissarissen.

  Frank Agterberg, voorzitter Bodemenergie (BNL) en Dutch Heat Pump Association (DHPA)

  Frank Agterberg is zelfstandig consultant met een achtergrond in de industrie, innovatie en Public Affairs. Hij is voorzitter van de DHPA en voorzitter van BodemenergieNL. Hij maakt zich sterk voor verdere groei van de warmtepompsector, en daarmee van de installatiesector. "De warmtepompensector zal in de komende jaren groeien van duizenden naar honderdduizenden warmtepompen per jaar. Dat vraagt een enorme inspanning van de branche".

  Derk Jansen, eigenaar Laser Events

  Derk is voorvechter voor eerlijke én duurzame stadsverwarming. Hij is de grondlegger van de stichting Reeshofwarmte. Deze stichting startte een rechtszaak tegen warmteleverancier Ennatuurlijk / Essent met een claim van 80 miljoen euro. Deze claim is uiteindelijk geschikt met instemming van 90% van de Tilburgse wijk de Reeshof. Derk wordt inmiddels door velen gezien als een stadsverwarmingsexpert. Hij is de enige burger die aanschoof bij de landelijke warmtetafel met de minister van Economische Zaken én deelnam aan een hoorzitting van de Tweede Kamer over de warmtewet.

  Jan Willem van de Groep, developer Factory Zero

  Jan Willem van de Groep werkte in de bouw- en in de woningcorporatiesector en was daarna verbonden aan het programma Energiesprong, een rijksoverheidsprogramma dat werkte aan het verduurzamingsvraagstuk van de gebouwde omgeving. Hij is ondermeer bedenker en initiator van de Stroomversnelling en richtte met partners Factory Zero op, geschoeid op de visie dat bouwen en renoveren goedkoper moet.