Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar

Openingsdebat: NTA8800

 • Datum:
  woensdag 9 oktober 2019
 • Tijd:
  10:30 - 11:15
 • Locatie:
  Energie Theater
 • Het realiseren van (bijna) energieneutrale gebouwen wordt vanaf 2020 verplicht. Daarom is er behoefte aan een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. Dat wordt NTA 8800. NTA 8800 geeft termen, definities en de methode voor de bepaling van de energieprestatie. Het toepassingsgebied strekt zich uit over alle gebouwen van alle gebruiksfuncties waarvoor de (bouw)regelgeving eisen stelt aan de energieprestatie, zoals woningen, woongebouwen en utiliteitsgebouwen, zowel nieuw als bestaand.

  Maar welke gevolgen heeft dit voor vastgoedeigenaren ,woningcorporaties, woningeigenaren en gemeenten? Wat verandert er voor de adviseur? Hoe gaat de systematiek voor het energielabel er uit zien?

  Debat, aansluitend gevolgd door een inhoudelijk seminar in de Van Gogh zaal.

  11.30 Introductie, de rol van FedEC en dagvoorzitter
  Isabelle Sternheim - FedEC

  11.45 Vernieuwing van het stelsel 'Energieprestatie Gebouwen' en de daarbij behorende bepalingsmethode, voor bestaande en nieuwbouw: het proces
  Katrien Volleman - NEN

  12.00 Het CCvD, de Technische Commissies en de automatisering.
  Wil van Ophem - InstallQ

  12.15 Opleiding en examinering van bestaande en nieuwe adviseurs
  Hugo Breuers - Breuers en Cobelens

  12.45 De helpdesk en de oprichting van de het Energie Prestatie Kennis Centrum
  Kees Arkestijn - ISSO
 • Sprekers/Partners:

  Wil van Ophem
  Wil van Ophem
  Kees Arkestijn
  Kees Arkestijn
  Isabelle Sternheim
  Isabelle Sternheim
  Mirjam van der Gugten
  Mirjam van der Gugten
  Ed Blankestijn
  Ed Blankestijn

  Wil van Ophem, directeur Technische Zaken InstallQ

  Wil richt zich op de technische inhoud van de erkennings- en certificatieregelingen, aansturing van de buitendienst, het CCvD en hij is verantwoordelijk voor de Technische Commissies en de automatisering.

  Kees Arkestijn - projectleider ISSO

  Kees werkt bij ISSO aan verschillende projecten vanaf de beginfase tot het volledige beheer van het project. Hij is de auteur en coördinator van de Nederlandse procedures voor het EPBD-energiecertificaat, is een specialist van de nationale helpdesk op het gebied van energiecertificering en energieadvies en richt zich op duurzame ontwikkeling (beoordelingsmethoden en -hulpmiddelen).

  Isabelle Sternheim - voorzitter Gebouwde omgeving FedEC

  Isabelle leeft naar de visie dat een ieder verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn natuurlijke omgeving en zorgen voor de mensen en levende wezens in zijn omgeving. Het is in zijn eigen belang omdat iedereen afhankelijk is van een gezonde natuurlijke en sociale omgeving. Isabelle is voorzitter Gebouwde omgeving van FedEC, het grootste platform voor energieadviseurs en eigenaar van Duurzaam energieloket.

  Katrien Volleman

  Katrien is consultant bij NEN. NEN werkt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties NEN aan de vernieuwing van het stelsel 'Energieprestatie Gebouwen' en de daarbij behorende bepalingsmethode.

  Hugo Breuers

  Hugo is gespecialiseerd in renovatie en bouw, met name de energetische kant hiervan. Breuers & Cobelens is een ingenieursbureau dat zich heeft toegelegd op de energieprestatie van de gebouwde omgeving. Het klantenbestand bestaat voornamelijk uit woningcorporaties, bouwbedrijven/projectontwikkelaars, kleine tot grote vastgoedinvesteerders en gemeentes.