Taal
Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Seminar

Workshop Air@Work: SchoolVent: Schoolventilatie met energiezuinige koeling en lagedruk filtering

 • Datum:
  dinsdag 12 oktober 2021
 • Tijd:
  15:00 - 15:30
 • Locatie:
  Praktijktheater Binnenklimaat
 • Nederland streeft naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Ook scholen moeten hieraan bijdragen. Bij de huidige energetische renovatie van scholen treedt echter een probleem op: toename van oververhitting. Dit vraagt om de ontwikkeling van energiezuinige koeltechnieken die bij renovatie toepasbaar zijn en niet of nauwelijks tot meer kosten leiden ten opzichte van een standaard ventilatiesysteem. Naast koeling is filtering van de lucht met name van belang voor scholen, bijvoorbeeld nabij drukke wegen, zogenaamde gevoelige bestemmingen. Conventionele filters hebben een hoge luchtweerstand en consumeren hierdoor veel energie en veroorzaken veel geluid. Derde verbeterpunt in scholen is dat momenteel veel geld wordt besteed aan opleveringsmetingen en monitoring van luchtbehandelingssystemen.
  Het SchoolVent concept is door Lucam, VFA Solutions en TNO succesvol ontwikkeld tot een energiezuinig ventilatiesysteem toepasbaar bij nieuwe en renovatie van scholen om aan voorgaande verbeterpunten te beantwoorden. De componenten zijn eerst in het TNO-laboratorium in Delft beproefd. Daarna is het volledige systeem in een pilot op het Jordan Montessori Lyceum Utrecht in Zeist, bestaande uit 5 lokalen, beproefd en vergeleken met de uitgangssituatie en met een referentielokaal. Vergeleken met de uitgangssituatie en het referentielokaal is het binnenklimaat sterk verbeterd. De leerkrachten en leerlingen zijn zeer tevreden met het binnenklimaat.

  - Schone ventilatielucht door fijnstof filtratie met elektrostatische filtering
  - Gekoelde ventilatielucht door indirecte adiabatische koeling
  - Dashboard en monitoring op basis van Smart sensoring


  Spreker: Ir Piet Jacobs, Senior Scientist, TNO
 • Sprekers/Partners:

  Piet Jacobs, TNO
  Piet Jacobs, TNO

  Piet Jacobs heeft 20 jaar onderzoek uitgevoerd naar de binnenluchtkwaliteit en thermisch comfort in gebouwen en hoe deze op een energiezuinige wijze te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in een aantal patent aanvragen en een groot aantal artikelen in vlakbladen. Momenteel is zijn focus van het onderzoek naar binnenluchtkwaliteit met name fijnstof. Hij heeft onderzoeksprotocollen ontwikkeld om het binnenmilieu inclusief fijnstof te kwantificeren en te toetsen aan relevante normen voor kantoren en scholen. Ook heeft hij veel onderzoek verricht naar fijnstof bronnen in woningen. Sinds 2014 bestuurslid van ISIAQ.nl.