Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Uitvoering Klimaatakkoord: bedrijven onmisbaar

 

Parallelsessie #1 van 13:30 uur

Marktpartijen zijn onmisbaar in de RES

Met de Regionale Energie Strategieën wordt invulling gegeven aan de inpassing van hernieuwbare energie, de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de realisatie van de bijbehorende infrastructuur.

Het is een proces van onderop, dat moet leiden tot gezamenlijke keuzes binnen de 30 RES-regio’s. Keuzes over de ruimtelijke inpassing van wind- en zonne-energie en het verduurzamen en gasloos maken van woningen. Daarbij werken overheden samen met ‘stakeholders’.

Maar wie zijn deze stakeholders? Hoe en in welk stadium komen marktpartijen in beeld? Wat kan het lokale MKB toevoegen aan de vorming en de uitvoering van de RES? Bovendien is het belangrijk dat de transitie slim en betaalbaar gebeurt. Welke keuzes zijn daarvoor nodig in de gebouwde omgeving?

Een andere grote uitdaging is het dreigende tekort aan technische vakmensen. Het aantal vacatures in de techniek loopt mogelijk op tot 20.000 arbeidsplaatsen. Welke kansen biedt de energietransitie voor lokale werkgelegenheid?

Dit is Parallelsessie #1 van 13:30 uur; geleid door Rogier Elshout. Deze sessie wordt mede mogelijk gemaakt door NVDE. Aanmelding voor de Gemeentedag Energietransitie verloopt via de (gratis) bezoekersregistratie van Vakbeurs Energie.