Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

De naderende informatieplicht. Wat houdt dat in voor u?

Workshop RVO.nl: De naderende informatieplicht. Wat houdt dat in voor u?

Dag: Dinsdag 9 oktober
Tijd: 14.15 - 14.45 uur
Locatie: Theater Energiebesparing

Opzet programma

Energiebesparing is verplicht. Het is een eerste stap richting een CO2-neutrale energiehuishouding met duurzame energiebronnen. Vanaf 1 juli 2019 gaat de informatieplicht in. Bedrijven moeten uiterlijk die datum aangeven welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen om aan de wettelijke eisen voor energiebesparing te voldoen. Met de informatieplicht wil de overheid en het bedrijfsleven de energiebesparing door bedrijven versnellen. Maar hoe gaat de informatieplicht er in de praktijk uitzien? En wat kunt u nu al doen?

Spreker

Drs. F. (Frerik) van de Pas, coördinator Energiebesparing voor het Intensiveringprogramma Energieuitdagingen 2020 (IP2020), RVO.nl
Ik ben coördinator Energiebesparing voor het Intensiveringprogramma Energieuitdagingen 2020 (IP2020). In het Nationaal Energieakkoord is afgesproken dat er in 2020 100 PJ extra energie bespaard is. Dit doel was echter in 2016 nog niet binnen bereik. IP2020 is opgericht om dit doel alsnog te bereiken. De belangrijkste activiteit hierin is het toevoegen van een informatieplicht aan het activiteitenbesluit. 200.000 MKB'ers moeten voor 1 juli 2019 aan hun bevoegde gezag gaan melden welke energiebesparende maatregelen ze hebben getroffen. Tevens ben ik relatiebeheerder voor de Meerjarenafspraken Energie Efficiëntie (MJA3 en MEE convenanten) voor de chemische industrie en de rubber- en kunststofverwerkende industrie.