Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

"Ons energiesysteem staat op knappen" - column van Jeroen Neefs


"Op 1 oktober ben ik gestart als nieuwe manager van Energy Storage NL, het platform voor energieopslag in Nederland. Een eervolle functie gezien de grote uitdagingen waar we momenteel voorstaan en de rol die energieopslag hierbij kan spelen.

Ons energiesysteem staat op knappen. Waar we eerst spraken over een lokale voetbalclub in de provincie Drenthe die niet meer kon worden aangesloten op het net, zijn de problemen al snel vele malen groter geworden. Wanneer je nu kijkt naar de probleemgebieden dan zie je een brede rode vlek lopen door vrijwel heel Nederland. Dit betekent concreet dat kleine en grote zon- en windprojecten niet meer worden aangesloten waardoor het draagvlak van de energietransitie wordt aangetast. Een nieuw verontrustend geluid daarbij is dat nieuwe bedrijven, zoals in het Rotterdamse havengebied, niet langer kunnen worden aangesloten op het net waardoor ze niet van elektriciteit kunnen worden voorzien. De problemen op het net zorgen er dus niet alleen voor dat de energietransitie vertraging oploopt, maar ook dat nieuwe economische activiteiten en daarmee het verdienvermogen van Nederland wordt aangetast.

We moeten daarom snel toewerken naar een snelle oplossing van deze problematiek: energieopslag. Door in te zetten op energieopslag verhogen we de flexibiliteit op het elektriciteitsnet. Door zonne- en windenergie lokaal op te slaan in tijden van congestie en weer in te zetten wanneer het net minder zwaar belast is zorgen we ervoor dat onze bestaande infrastructuur optimaal benut wordt.  Energy Storage NL wil samen met haar leden, bestaande uit technologiebedrijven, kennisinstellingen en netbeheerders, ervoor zorgen dat opslag- en conversietechnologie een prominente plek krijgt als oplossing voor deze netproblematiek.  

De eerste geluiden klinken hoopvol. Recent hebben netbeheerders in het rapport ‘het energiesysteem van de toekomst’ voor het eerst flexibiliteit – en daarmee de inzet op opslag – benoemd als speerpunt om de bestaande problemen op het net op te lossen. Het enige probleem is dat netbeheerders wijzen op de hoge kosten die zijn gemoeid met energieopslag. Zo gaan netbeheerders er vanuit dat energieopslag in de huidige context pas in 2030 financieel aantrekkelijk wordt. Het is daarom belangrijk dat we werken naar een verbeterde businesscase voor energieopslagsystemen. Het startschot is reeds gegeven door de ACM die een aanvullend onderzoek wil doen over de  aanpassing transporttarieven voor opslag van elektriciteit. Ook is het geluk om – na lang lobbyen door FME in de Tweede Kamer – een einde te maken aan de dubbele energiebelasting voor opslagsystemen. Dit zorgt ervoor dat de businesscase steeds aantrekkelijk wordt, maar meer is nodig.

Hierover zal ik als moderator op 13 oktober op de Energy Storage Day samen met bedrijven en financiële instellingen spreken. Dit om ervoor te zorgen dat we het momentum en het potentieel van energieopslag benutten."

Jeroen Neefs is Manager van Energy Storage NL en is moderator tijdens de Energy Storage Day - op woensdag 13 oktober 2021 van 14:00 tot 16:00 uur tijdens Vakbeurs Energie. Gratis aanmelden gaat via de reguliere bezoekersregistratie van Vakbeurs Energie. 

Ga terug