Bel ons voor info 0294 - 74 50 70

Nieuws item

Smart cities need connected buildings

Slimme gebouwen zijn de bouwblokken van slimme steden. ACS gebruikt data van binnen én buiten om gebouwen ‘smart’ te maken.

De richting is duidelijk: met data en algoritmes zullen we onze steden de komende jaren steeds slimmer maken. Slimmere mobiliteit, slimmer ruimtegebruik en slimmer omgaan met energie. De gevolgen zijn concreet: minder file, minder vervuiling en gelukkigere en productievere mensen. Om dit te bereiken moeten we niet alleen de buitenruimte, maar zeker ook de binnenruimte slimmer gebruiken.

Voor ACS – Connected Buildings begint het met gebouwen. Smart buildings moeten de bouwstenen worden van een smart city. ACS is een nieuwe speler die inzet op het verzamelen en benutten van gebouwdata. De gebouwdata wordt verzameld met sensoren en ingezet voor het optimaliseren van gebouwinstallaties. ACS gaat hierbij verder dan alleen dataverzameling en visualisatie. De data wordt ingezet voor concrete acties die het comfort en de energieprestaties verbeteren. Zo kunnen ongebruikte ruimtes op tijd uitgeschakeld worden en het comfortniveau aangepast worden aan individuele voorkeuren.

Voor een optimaal resultaat moeten verschillende datasets aan elkaar gekoppeld worden. Openheid, transparantie en privacybescherming zijn hierbij cruciaal. Om die reden vindt ACS dat data het eigendom moet zijn - en blijven - van de gebouweigenaar. De gebouweigenaar kan eenvoudig via de ACS API besluiten zijn data te delen met andere aanbieders van slimme oplossingen voor bijvoorbeeld mobiliteit, facilitaire zaken of energie.

ACS levert de diensten en de hard- en software voor het aansturen van gebouwinstallaties, voor het meten van de luchtcondities en voor de dataverzameling in de cloud. Een voorbeeld van een recente innovatie is de ACS City Box waarbij alle relevante stofjes in de buitenlucht gemeten worden. ACS gebruikt die data voor het verbeteren van de kwaliteit van de binnenlucht door efficiënte ventilatie. Een gemeente kan met deze data ook zelf aan de slag. Zo kan men inzage krijgen in het succes van beleidsmaatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit, zoals het stimuleren van elektrisch vervoer of het aanplanten van bomen.

ACS neemt van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 oktober als exposant deel aan Vakbeurs Energie, in de Brabanthallen in Den Bosch, en is daar te vinden in Hal 3, op standnummer B.006.

Ga terug